Roller och egenskaper

I denna del nämner jag kort alla 8 delar som processen i området 'Meningsfull tillvaro består av' och vi hoppar in i första som handlar om var grunden av dina roller och egenskaper kommer ifrån, med syftet att bli mer medveten kring dem och reflekterar vidare vilka du vill behålla och vilka förändringar du skulle gagnas av att göra.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK